Άλλες 125.000 ευρώ στο έργο του δρόμου Λιβάδι-Ληξούρι για την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Εκτύπωση
Παρασκευή, 09 Μάρτιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Την πρώτη συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση
Ε.Ο 39 από τη θέση ΄΄Λιβάδι΄΄ έως είσοδο ΄΄Ληξουρίου΄΄», υπέγραψε σήμερα 9 Μαρτίου
2018 ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η σύμβαση ποσού 125.000 ευρώ με ΦΠΑ εκτελείται από πιστώσεις του ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 522 και
είναι ενταγμένη στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΚΕ 2014ΕΠ52200002.
Η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση έρχεται να προστεθεί στον αρχικό προϋπολογισμό των
950.000 ευρώ με ΦΠΑ για το συγκεκριμένο έργο.
Προθεσμία περαίωσης των εργασιών της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης είναι η
συνολική προθεσμία του έργου, δηλαδή μέχρι την 31 η Μαΐου 2018.