Διαφήμιση

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 09 Μάρτιος 2018
Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του αρθρου 219 Γ.Κ.Λ. Λευκάδας (ΦΕΚ 459 Β/1978).
Β) Την Αριθ.Πρωτ.:2119.1/12/10 /19-05- 2010 Διαταγή Υ/Π.Τ/Π./ Δ.Λ.Α. Α΄
Γ) Η από 05-03- 2018 Βεβαίωση της της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Δ) Η με Αριθ. : 1-9- 2018/29-01- 2018 Έγκριση Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Ε) Την Αριθ.Πρωτ.:740/12-02- 2018 Αίτηση Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας.
Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
Α. 1. Απαγορεύουμε την 10-03- 2018 και 11-03- 2018 από ώρα 10:00 έως και ώρα 18:00 την διέλευση
και την κάθε είδους θαλάσσια δραστηριότητα σε όλα ανεξαρτήτως τα πλοία, πλοιάρια,
ναυπηγήματα και μέσα αναψυχής που δεν είναι διαπιστευμένα στις διαδικασίες διεξαγωγής του
ναυταθλητικού αγώνα «1 ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων» εντός της
θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα στίγματα:
α) 38 ο 50΄ 59΄΄Β και 20 ο 43΄ 12΄΄ Α,
β) 38 ο 52΄ 00΄΄Β και 20 ο 43' 36΄΄ Α,
γ) 38 ο 52΄ 30΄΄Β και 20 ο 41΄ 25΄΄ Α,
δ) 38 ο 51΄ 24΄΄Β και 20 ο 41΄ 17΄΄ Α.
Με εναλλακτική θαλάσσια περιοχή η οριζόμενη από τα στίγματα:
ε) 38 ο 47΄ 15,00΄΄Β και 20 ο 43΄ 22,76΄΄ Α,
στ) 38 ο 45΄ 48,00΄΄Β και 20 ο 43΄ 27,70΄΄ Α,
ζ) 38 ο 45΄ 39,98΄΄Β και 20 ο 44΄ 34,77΄΄ Α,
η) 38 ο 47΄ 03,97΄΄Β και 20 ο 44΄ 12,53΄΄ Α,
 
2. Στην προαναφερόμενη θαλάσσια περιοχή, κατά τις λοιπές ώρες και για τις συγκεκριμένες
ημέρες, θα επιτρέπεται μόνο η διέλευση, απαγορευμένης κάθε άλλης θαλάσσιας δραστηριότητας,
αγκυροβολίας ή παραμονής μη διαπιστευμένων σκαφών.
3. Ορίζουμε θαλάσσια ζώνη απαγόρευσης, διακοσίων (200) μέτρων όπου υφίστανται περιμετρικά
της ανωτέρω καθορισμένης θαλάσσιας περιοχής για τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται ως
άνω, για κάθε είδους θαλάσσια δραστηριότητα. Επιτρέπεται στη ζώνη αυτή μόνο η ναυσιπλοΐα.
Β. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές
ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου157 του Ν. 187/73
(ΦΕΚ 261 Α/1973) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
 
Ο Λιμενάρχης
 
 
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος
 


 


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Customer Feedback
Feedback Analytics